nedeľa 10. decembra 2017

Spomienky JUDr. Jána Balku

Je veľká vec pre národ, keď má svoj samostatný štát. To snáď ani tak doma necíti, ako v cudzine, a najviac som si uvedomil tu v Ríme, vo Vatikáne. Na myseľ mi prichádzali slová biskupa Mariána Blahu, akou okľukou a len pomocou kniežaťa Zamoyského sa dostal on aj s Dr. Aloisom Kolískom k sv. Otcovi. Ako sa on od nich dozvedel o útlaku slovenského národa a o uväznení slovenského kňaza Andreja Hlinku. Dnes tento slovenský národ mal tu priamo vo Vatikáne svojho diplomatického zástupcu v osobe najvernejšieho žiaka tohto väzneného Andreja Hlinku. Dnes tento slovenský národ mal tu vo Vatikáne svojho diplomatického zástupcu v osobe najvernejšieho žiaka tohto väzneného Andreja Hlinku, Karola Sidora. Vatikán, tento najmenší a pritom najväčší štát sveta, nás diplomaticky uznal a bol nám priateľsky naklonený. Aké to musia byť spomienky na prvý slovenský štát. Jedny boli určite veľmi radi, že po dlhoročných útrapách slovenského národa mohli nadobudnúť samostatnosť. No niektorý s odstupom času sa pozerajú na túto časť histórie ako na veľký "biľak" a čiernu škvrnu slovenského národa. Nuž tak či onak patrí to do histórie Slovenska.  

sobota 9. decembra 2017

Kult sv. Cyrila a Metda v USA.

Štefan Furdek, rodák z Trstenej, založil roku 1892 v Clevelande najväčšiu slovenskú organizáciu "Jednotu". Americkí Slováci vybudovali v Severnej Amerike 275 kostolov, z ktorých 36 zasvätili svätému Cyrilovi a Metodovi. Okrem toho umiestnili v interiéroch amerických kostolov 200 oltárov sv. Cyrila a Metoda. Roku 1909 slovenský kňaz Matúš Jankola založil rehoľnú kongregáciu Sestier svätého Cyrila a Metoda, ktorú potvrdil pápež sv. Pius X. Ide o jedinú ženskú rehoľu v Amerike, ktorá nosí meno slovanských apoštolov. Sestry sv. Cyrila a Metoda sa venovali vyučovaniu a výchove detí slovenských vysťahovalcov. Roku 1919 kúpili v Danville (v Pennsylvánii) veľký dom, upravili ho na kláštor a preniesli tam svoje hlavné sídlo i noviciát. Medzi podporovateľov Sestier sv. Cyrila a Metoda patril aj Jozef Murgaš, rodák z Tajova, farár vo Wilkes-Barre (v Pennsylvánii), slovenský vynálezca prírodovedec a maliar. Murgaš bol veľkým ctiteľom slovenských apoštolov. Už koncom minulého storočia vynakladal veľké úsilie, aby americkí Slováci slávili každoročne 5. júla sviatok sv. Cyrila a Metoda.

štvrtok 2. novembra 2017

Altány Jozef

Jozef sa narodil 31. mája 1903 Tarentum, PA, USA. Zomrel 5. decembra 1986 Pittsburgh, PA, USA. Bol pápežským prelátom, redaktorom, spolkový funkcionár. Pochádzal z rodiny slovenských prisťahovalcov jeho krstným otcom bol známy americko-slovenský buditeľ Peter Rovnianek. Základnú a strednú školu navštevoval v rodnom meste, teológiu študoval v biskupskom seminári v Pittsburghu. Za kňaza ho vysvätili v júni 1931. Ako kaplán pôsobil na niekoľkých miestach roku 1937 ho ustanovili za farára slovenskej Farnosti sv. Michala v Munhalle, PA neďaleko Pittsburghu kde pôsobil až do odchodu na odpočinok. V tejto farnosti postavil kostol zasvätený svätému Michalovi, obnovil a rozšíril osadnú halu a školu pre 400 žiakov. Patril k šíriteľom mariánskej úcty, napísal brožúrku Pozdrav Lurdskej Panne Márii Cleveland 1958. Históriu kostola aj farnosti sv. Michala opísal v ďalšej brožúrke St. Michael´s Church, Munhall 1966. Bol veľmi aktívny aj v americko-slovenskom spolkovom živote. Na 28. konvencii I. Katolíckej slovenskej jednoty v Chicagu v septembri 1943 ho zvolili za hlavného duchovného a túto funkciu zastával až do roku 1960. Roku 1964 ho zvolili za predsedu Združenia slovenských katolíkov., súčasne bol redaktorom mesačníka Dobrý pastier. Pre tento časopis aj pre ďalšie americko-slovenské periodiká napísal mnoho článkov a náboženských úvah. V roku 1968 ho pápež Pavol VI. vymenoval za pápežského preláta. V roku 1978 mu udelil čestný doktorát.